6,30 – 8,00 hod.

8,00 – 9,30 hod.

9,30 – 10,00 hod.

10,00 – 11,30 hod.


11,30 – 12,00 hod.

12,00 – 14,45 hod.


14,45 – 15,15 hod.

15,15 – 18.00 hod.

prijímanie detí do jaslí, zdravotný filter, osobná hygiena, hry

vzdelávacie činnosti, tvorivé a pohybové aktivity, cvičenie

desiata, príprava na pobyt vonku

voľné a organizované hry detí vonku (v prípade zlého počasia vnútri)

osobná hygiena, obed

osobná hygiena, príprava na spánok, spánok, postupné vstávanie, osobná hygiena

olovrant

voľné hry detí, relaxačné a pohybové aktivity, v letnom období pobyt detí na vzduchu, odovzdávanie detí rodičom

© 2011 Dubáčikovo. All rights reserved.
Created by: LAYOUT s.r.o.