Počas dňa sa striedavo venujeme hravej angličtine a učeniu sa o zdravej výžive. Hráme sa na ovocníčkov, cvičíme a tancujeme, pestujeme rastlinky, tvoríme prvé malé umelecké diela z rôznych materiálov. Spievame, maľujeme, športujeme. Každý deň zdolávame malé úlohy a získavame ďalšie a ďalšie osobné úspechy. Sami uvidíte, ako sme stále šikovnejší, zručnejší a samostatnejší a možno sa niečo naučíte aj vy rodičia od nás :)
© 2011 Dubáčikovo. All rights reserved.
Created by: LAYOUT s.r.o.